•   ›  
  • Cơm Văn Phòng Thứ 4

Gà xào sa tế
Gà xào sa tế 30.000VND
Cốt lết ram hành
Cốt lết ram hành 30.000VND
Thịt kho tiêu
Thịt kho tiêu 30.000VND
Thịt kho trứng
Thịt kho trứng 30.000VND
Mực dồn thịt sốt cà
Mực dồn thịt sốt cà 30.000VND
Cá thu nhật sốt cà
Cá thu nhật sốt cà 30.000VND